Galerie De Pieper

Kunst en curiosa

Corrado Calderaro

Corrado Calderaro is in 1970 geboren in Palermo, Italië, en woont en werkt sinds 2007 in Amsterdam.

Corrado is een hedendaagse kunstenaar die uitblinkt in het gebruik van kleurconfiguratie en de kunst om een ​​eenvoudige tekening om te zetten in een afbeelding; zijn stijl is "hyperrealisme".

Naast zijn studies in vreemde talen en literatuur is zijn interesse voor kunstgeschiedenis altijd een enorme inspiratiebron geweest. De grote Italiaanse meesters zoals Caravaggio, Michelangelo, G. Botticelli en Guttuso zijn sterke invloeden tijdens zijn kunstcarrière.

Als een echte kleurenliefhebber experimenteert hij graag met kleurrijke patronen en mengt hij verschillende kleuren om de intensiteit en levendigheid van kleuren in zijn pastelschilderijen te creëren en versterken. Corrado laat in iedere schilderij een uitgebreide beheersing van kleurentheorie en compositie-elementen zien.

Autodidact kunstenaar zijn daagt hem uit om zijn grenzen en kennis te verleggen. In zijn eigen woorden: “Ik geloof dat kunstenaar zijn een gave is waarvoor je geboren bent, en die je niet op school hebt geleerd.

Zijn kunst is een viering van de schoonheid van de natuur en een goede balans tussen chaos en harmonie. Bovendien verrijkt zijn scherpe gevoeligheid voor de natuur, zijn kunst met als gevolg een diepgaande ervaring voor de kijker.

Dieren en bloemen behoren tot zijn favoriete onderwerpen, maar door zijn veelzijdigheid ontdekt hij meer “schoonheid” die Moeder Natuur te bieden heeft.

De werken van Corrado nemen u mee op een betoverende visuele reis en leveren gevoelens van universele harmonie en schoonheid op die lang gevoeld en herinnerd worden.

English

Corrado Calderaro was born in 1970 in Palermo, Italy, since 2007 he lives and works in Amsterdam.

Corrado is a contemporary Artist who excels in the use of color configuration and the art of transforming a simple drawing into a picture; in fact his style is called “hyper realism”.

Despite his studies in foreign languages and literature, his interest for history of art has always been an immense source of inspiration. In fact the greatest Italian masters like Caravaggio, Michelangelo, G. Botticelli and Guttuso were his strong influences throughout his art career.

As a true color lover he enjoys experiments colorful patterns and mixes several different colors to be able to create the intensity and vibrancy of colors in all his pastel paintings.

Corrado brings an extensive mastery of color theory and compositional element to each painting.

Being a self taught Artist challenges him to expand his limits and knowledge. In his own words: “ I believe that being an Artist a gift that one is born to do, and not learned at school.

His art is a celebration of beauty of nature and a good balance between chaos and harmony.

Additionally, his keen sensitivity to the natural world enriches his art with a profound experience for the viewer.

Animals and flowers are among his favorite subjects, but his versatility allows him to discover more “ beauty “ that Mother Nature has to offer.

Corrado’s works take us to a mesmerizing visual journey and deliver feelings of universal harmony and beauty that are felt and remembered for a long time.

.